Geen categorie

i-LUDUS lid van Belgian Civil Drone Council

Geplaatst op Geupdate op

bcdc

De Secretary van de Belgian Civil Drone Council en de Coordinator van WG6, de heer Patrick Hendrick, hebben i-LUDUS opgenomen als lid van de Belgian Civil Drone Council.  i-LUDUS zetelt in  de zogenaamde Working Group 6 “Innovation, Research & Development”.

i-LUDUS zal op basis van haar expertise en ervaring via de Belgian Civil Drone Council haar steentje bij kunnen dragen tot een verdere integratie en ontwikkeling van drone-operaties in combinatie met artificiële intelligentie.

 

Bent u geïnteresseerd in drone-operaties in combinatie met artificiële intelligentie?

Of wenst u meer informatie over onze Drone Services en/of AI Services?  

CONTACTEER ONS !

 

Duurzame landbouw met behulp van drones

Geplaatst op Geupdate op

Door een steeds toenemende wereldbevolking zal innovatie binnen de landbouwsector een belangrijke rol spelen in het garanderen van een stabiele voedselproductie. Deze voedselproblematiek wordt bemoeilijkt door een daaraan gekoppelde milieuproblematiek : voedingstoffen in de landbouwgrond verdwijnen, en, pesticiden en meststoffen worden overmatig gebruikt.

Precisielandbouw

Om een rendabele en verantwoorde landbouw te garanderen, zijn nieuwe landbouwpraktijken en technieken nodig. Zeer geavanceerde tractoren en werktuigen met gerichte doseringstechnologie zoals computergestuurde spuit- en strooitoestellen zijn hier een voorbeeld van. Dergelijke werktuigen stellen de landbouwer in staat om aan ‘precisielandbouw’ te doen. Precisielandbouw staat voor de toediening van :

 • de juiste dosering van het juiste middel (voedingstoffen of pesticiden),
 • op de juiste plek, en,
 • op het juiste tijdstip.

De precisielandbouw heeft als doel de juiste behandeling te geven op het niveau van de individuele plant.

Deze plaats-specifieke landbouwmethode vereist actuele gegevens over de verschillen in het gewas waarmee vervolgens de vereiste behandeling kan worden bepaald.   Het probleem hierbij is dat deze gegevens meestal onvoldoende of zelf niet aanwezig zijn.  Een ‘klassieke’ landbouwer inspecteert immers zelf zijn/haar veld, waarbij er nauwelijks of geen gestructureerde notities worden genomen en/of bewaard.  Om snel en accuraat dergelijke data te bekomen worden drones als oplossing gezien.

Drones ter ondersteuning van precisielandbouw

Landbouwers hebben altijd behoefte aan actuele informatie over de door hen beheerde terreinen. Luchtfotografie maakt dit mogelijk. Landbouwpercelen kunnen snel in kaart gebracht worden met behulp van luchtbeelden. Deze vorm van gegevensverzameling op afstand wordt ‘teledetectie’ genoemd. Actuele en relevante gegevens worden onder andere ingewonnen met satellieten en bemande fotovluchten. Maar satellieten bieden doorgaans weinig garanties op bruikbare beelden, vooral door de uitbundige bewolking tijdens een groeiseizoen. De fotovluchten met bemande vliegtuigen zijn duur en vergen veel planning. Hierdoor maken zeer weinig landbouwbedrijven gebruik van teledetectie.

De ontwikkeling van drones, in combinatie met steeds kleiner wordende electronica en camera’s, maakt teledetectie betaalbaar en bereikbaar voor landbouwers.
De drone als vliegende camera kan snel en flexibel ingeschakeld worden voor het bekomen van (aanvullende) gegevens voor precisielandbouw. Met speciale camera’s (bv. multi-spectrale of thermische camera’s) kunnen verschillen actueel in kaart gebracht worden. De flexibiliteit van drones is bovendien groter : de landbouwer kan zelf bepalen wanneer en hoe vaak een vlucht moet uitgevoerd worden.

Naast deze belangrijke toegevoegde waarde als gegevensverzamelaar kan de drone ook als vliegende tractor ingeschakeld worden. Een drone kan immers voorzien worden van toestellen die bijvoorbeeld vloeistof of zaden kunnen verspreiden. Doordat deze toestellen vanuit de lucht werken wordt de bodem niet beschadigd door zware wielen en levert dit een verbetering van de bodemstructuur, een efficiënter gebruik van het terrein en dus hogere opbrengsten op.

Concrete drone-toepassingen in de landbouw

Voor de landbouw is de meest in het oog springende drone-toepassing de creatie van 2 en 3 dimensionele kaarten voor precisielandbouw. Met behulp van deze kaarten kunnen percelen ingemeten worden, kan het gewas opgevolgd worden en wordt plaats-specifieke of plant-specifieke verzorging van gewassen mogelijk. De 2 dimensionale kaarten waarop de zones aangeduid worden waar specifieke taken moeten uitgevoerd worden, worden ‘taakkaarten’ genoemd. Taakkaarten in digitaal formaat kunnen door computergestuurde landbouwtoestellen ingelezen worden voor de aansturing van deze toestellen.

Een andere behoefte van landbouwers is het tellen van het aantal planten op het veld . Daarmee wordt duidelijk of er genoeg planten gekiemd zijn. Indien blijkt dat er een redelijke hoeveelheid planten niet gekiemd zijn, kan de landbouwer bepalen waar er moet herzaaid of bijgezaaid worden.

Een drone kan ook als een vliegende tractor ingeschakeld worden. Activiteiten als bestuiven, snoeien, oogsten en wieden kunnen allemaal verricht worden zonder bodemcontact. Hierdoor wordt de bodem minder beschadigd door de impact van zware wielen en blijft deze gezonder en vruchtbaarder. Tevens kan een drone ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Drones kunnen ook ingezet worden voor veehouderij. Het gaat daarbij voornamelijk om het opsporen, inspecteren en bijeendrijven van de dieren.

Verwachtingen

De komende jaren mag men een toename van drone-gebruik verwachten omdat het gebruiksgemak, de robuustheid en de betaalbaarheid van drones toeneemt. Doordat drones steeds intelligenter, autonomer en veiliger worden, zal ook de drone-wetgeving versoepelen. Dit zal een intenser gebruik van drones stimuleren. Precisielandbouw zal hierdoor voor elke landbouwer mogelijk worden, waarmee ook duurzamere landbouw zal worden gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van drones ?

Of wenst u meer informatie over onze i-FARMING dienstverlening ?  

Contacteer ons dan via dit contactformulier.

 

 

i-LUDUS en KUL sluiten partnership voor i-IMAGING services

Geplaatst op

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en i-LUDUS zijn op 6 december 2018 een partnership aangegaan.  EAVISE, een onderzoekscel van KUL, zal i-LUDUS ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van geavanceerde ‘real-time’ beeldverwerkingsapplicaties.

Via haar dienstenaanbod ‘i-IMAGING services’ helpt i-LUDUS bedrijven en organisaties bij het evalueren en implementeren van artificieel intelligente beeldverwerkingsprocessen.  Voornamelijk de combinatie van drone-luchtbeelden met machine learning creëert nieuwe inzichten en mogelijkheden binnen verschillende sectoren waaronder bouw, landbouw en natuurbeheer.  EAVISE zal i-LUDUS ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van klantspecifieke beeldverwerkingsprocessen.  “Het partnership tussen i-LUDUS en EAVISE opent de weg voor een verdere ontplooiing van het i-IMAGING  dienstenaanbod”, aldus Dietrich Heiser van i-LUDUS.  De focus ligt hierbij niet enkel op het gebruik van machine learning maar ook op het gebruik van embedded systemen die intelligente beeldverwerking op een ‘real-time’-basis mogelijk maken. « Deze samenwerking met i-LUDUS past in de ambitie van EAVISE om onze onderzoeksresultaten om te zetten in concrete toepassingen.”, aldus professor Toon Goedemé.

BDH l I LUDUS l NEDERLANDS

i-LUDUS werd opgericht in 2016 met als missie te ‘inspireren tot innoveren’.  Enerzijds richt i-LUDUS zich, als officieel erkende STEM-academie, tot kinderen en onderwijsinstellingen door het promoten en toelichten van nieuwe technologieën via inspiratie-sessies, opleidingen en STEM-events.  Anderzijds helpt i-LUDUS bedrijven, via consultancy en interim management, bij het evalueren en integreren van innovatieve technologieën waaronder drone-technologie, computer vision, machine learning en 3D printing.

Schermafbeelding 2018-12-06 om 14.49.45

EAVISE is een onderzoekscel van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van professor Toon Goedemé, en staat voor Embedded Artificially Intelligent Vision Engineering. Het onderzoeksdoel van EAVISE is het implementeren van geavanceerde beeldverwerkingapplicaties op embedded systemen. Dit door gebruik te maken van de allernieuwste technieken en algoritmes, die ze zelf ontwikkeld hebben of die van hun universitaire partners komen. Door deze technieken te implementeren op embedded systemen willen ze innovatieve gebruikersapplicaties in diverse toepassingsdomeinen mogelijk maken.

Voor meer informatie

Dietrich Heiser – dietrich.heiser@i-ludus.be – +32 (0)496 59 23 62

Toon Goedemé – toon.goedeme@kuleuven.be – +32 (0)15 31 69 44

Interesse ?
Wenst u met uw bedrijf nieuwe innovaties te evalueren en/of te implementeren ?
Wenst u gebruik te maken van i-IMAGING Services ? Of heeft u andere vragen ?
Wij bespreken graag wat i-LUDUS voor u kan doen !  
Contacteer ons via info@i-ludus.be of
telefonisch op het nummer +32 (0)496 59 23 62.

i-LUDUS helpt bij privacy-vriendelijk innoveren !

Geplaatst op Geupdate op

Inspireren tot innoveren
i-LUDUS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en bedrijven door het promoten en toelichten van nieuwe (technologische) innovaties, waardoor mensen voorbereid worden, mee kunnen evolueren én hun talenten kunnen ontplooien binnen een veranderende wereld, en dit, op een educatieve en entertainende manier.  i-LUDUS wil inspireren tot innoveren !  Vanuit deze missie biedt i-LUDUS edutainment-evenementen, consultancy en interim management aan met persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsinnovatie als doel.
Privacy-vriendelijk innoveren
Technologische innovaties zorgen voor (1) een toenemende verzameling van persoonsgebonden data, (2) creëren nieuwe vormen van gegevensverwerking en (3) verhogen de snelheid waarmee data kan verwerkt en gebruikt worden.  Voorbeelden zijn gezichtsherkenning, geo-localisatie, permanente gezondheidsmonitoring, domotica in de woning op basis van gedragspatronen van haar bewoners, identificatie op basis van biometrie, dataverzameling met behulp van slimme objecten, enz.
Dergelijke innovaties zorgen enerzijds voor geweldige opportuniteiten, maar anderzijds ook voor een toenemende maatschappelijke alertheid en bezorgdheid met betrekking tot het schenden van de privacy.  i-LUDUS vertrekt vanuit de overtuiging en ervaring dat een goede privacy-aanpak een krachtig instrument is om maatschappelijk verantwoord te innoveren én je positief te onderscheiden op de markt.  i-LUDUS wil niet enkel inspireren tot innoveren, maar ook helpen bij privacy-vriendelijk innoveren !
De nieuwe Europese privacy wetgeving
De Europese privacy wetgeving, de zogenaamde General Data Protection Regulation of kortweg GDPR, geldt vanaf 25 mei 2018 voor elk bedrijf.  En alhoewel deze regelgeving soms als een verplicht nummer wordt beschouwd, bevat de GDPR sterke onderliggende concepten die via een efficiënte toepassing en implementatie resulteren in een kwalitatieve, klantvriendelijke én onderscheidende dienstverlening en innovatie.
Vanuit haar ambitie om te helpen bij privacy-vriendelijk innoveren, biedt i-LUDUS ‘Data Protection Office as a Service’ aan.
Data Protection Office as a Service (DPOaaS)
‘Data Protection Office as a Service’ of kortweg DPOaaS is een onafhankelijke dienstverlening die bedrijven helpt bij :
 • het ontwikkelen, implementeren, integreren en onderhouden van een privacy-vriendelijk productaanbod met bijhorende dienstverlening, en,
 • het aanpakken van geavanceerde gegevensbeschermingsvraagstukken en volledige compliance met GDPR.
Meerdere bedrijven deden reeds beroep op DPOaaS-dienstverlening van i-LUDUS voor :
 • de set-up van een GDPR conform privacybeleid en plan van aanpak
 • de creatie en het onderhoud van een GDPR conform register van de verwerkingsactiviteiten
 • de creatie en het onderhoud van een GDPR conform controle-raamwerk
 • het uitvoeren en ondersteunen van ‘Data Protection Impact Analyses’ tijdens het productontwikkeling- of productreview-proces
 • het uitvoeren van de rol van Data Protection Officer als externe / onafhankelijke expert
 • het ondersteunen van de interne Data Protection Officer
DPOaaS, in haar meest uitgewerkte vorm, gebruikt het centrale en dynamisch documentatieplatform ‘ARDOQ’ waarmee eenvoudige data-invoer onmiddellijk wordt omgezet in interactieve visualisaties en impact-analyses.  Hierdoor beschikt u niet enkel over een GDPR conform verwerkingsregister, maar heeft u ook een snel en volledig analyse-instrument ter beschikking.  Dit data gedreven documentatieplatform kan makkelijk worden aangepast aan de verschillende documentatiebehoeften van uw bedrijf zonder afhankelijk te zijn/worden van grote raamwerken of ingewikkelde normen.  i-LUDUS en ARDOQ hebben een overeenkomst op basis van een onafhankelijk partnership ondertekent die de onafhankelijkheid van i-LUDUS én de rechtstreekse ondersteuning van ARDOQ garandeert. Indien uw bedrijf reeds een eigen documentatieplatform gebruikt, kan i-LUDUS u ook ondersteunen door gebruik toemaken van het reeds bestaande documentatieplatform.
Geen oplossing, geen betaling
In functie van een goede verstandhouding en een helder inzicht in haar dienstverlening, stelt i-LUDUS steeds een gratis en vrijblijvende infosessie als kennismaking voor.  Tijdens deze infosessie licht i-LUDUS haar aanbod en realisaties uitgebreid toe en wordt een demonstratie gegeven met de productie-omgeving van DPOaaS. Nadien worden eventuele samenwerkingsmogelijkheden besproken.
In een eventuele vervolgfase wordt een pilootomgeving opgezet en ingericht aan de hand van de i-LUDUS methodiek en bijhorende templates.  Tijdens deze piloot-fase van een 2-tal weken worden geen licentiekosten aangerekend.  Op basis van de resultaten uit de piloot-fase krijgt u een beeld van de potentiële toegevoegde waarde en kan u na 2 weken een evaluatie maken.  Eventuele verdere stappen voor extra dienstverlening door i-LUDUS evenals de eventuele afname van de GDPR tool, inclusief een gratis kopie van de pilootomgeving,  worden nadien besproken.
Interesse ?
Wenst u met uw bedrijf nieuwe innovaties te evalueren en/of te implementeren ? Wenst u gebruik te maken van Data Protection Office as a Service ?  Of wenst u beroep te doen op een gecertifieerde Data Protection Officer ?  Of heeft u andere vragen ?
Wij bespreken graag wat i-LUDUS voor u kan doen !  
Contacteer ons via info@i-ludus.be of
telefonisch op het nummer +32 (0)496 59 23 62.