i-LUDUS en KUL sluiten partnership voor i-IMAGING services

Geplaatst op

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en i-LUDUS zijn op 6 december 2018 een partnership aangegaan.  EAVISE, een onderzoekscel van KUL, zal i-LUDUS ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van geavanceerde ‘real-time’ beeldverwerkingsapplicaties.

Via haar dienstenaanbod ‘i-IMAGING services’ helpt i-LUDUS bedrijven en organisaties bij het evalueren en implementeren van artificieel intelligente beeldverwerkingsprocessen.  Voornamelijk de combinatie van drone-luchtbeelden met machine learning creëert nieuwe inzichten en mogelijkheden binnen verschillende sectoren waaronder bouw, landbouw en natuurbeheer.  EAVISE zal i-LUDUS ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van klantspecifieke beeldverwerkingsprocessen.  “Het partnership tussen i-LUDUS en EAVISE opent de weg voor een verdere ontplooiing van het i-IMAGING  dienstenaanbod”, aldus Dietrich Heiser van i-LUDUS.  De focus ligt hierbij niet enkel op het gebruik van machine learning maar ook op het gebruik van embedded systemen die intelligente beeldverwerking op een ‘real-time’-basis mogelijk maken. « Deze samenwerking met i-LUDUS past in de ambitie van EAVISE om onze onderzoeksresultaten om te zetten in concrete toepassingen.”, aldus professor Toon Goedemé.

BDH l I LUDUS l NEDERLANDS

i-LUDUS werd opgericht in 2016 met als missie te ‘inspireren tot innoveren’.  Enerzijds richt i-LUDUS zich, als officieel erkende STEM-academie, tot kinderen en onderwijsinstellingen door het promoten en toelichten van nieuwe technologieën via inspiratie-sessies, opleidingen en STEM-events.  Anderzijds helpt i-LUDUS bedrijven, via consultancy en interim management, bij het evalueren en integreren van innovatieve technologieën waaronder drone-technologie, computer vision, machine learning en 3D printing.

Schermafbeelding 2018-12-06 om 14.49.45

EAVISE is een onderzoekscel van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van professor Toon Goedemé, en staat voor Embedded Artificially Intelligent Vision Engineering. Het onderzoeksdoel van EAVISE is het implementeren van geavanceerde beeldverwerkingapplicaties op embedded systemen. Dit door gebruik te maken van de allernieuwste technieken en algoritmes, die ze zelf ontwikkeld hebben of die van hun universitaire partners komen. Door deze technieken te implementeren op embedded systemen willen ze innovatieve gebruikersapplicaties in diverse toepassingsdomeinen mogelijk maken.

Voor meer informatie

Dietrich Heiser – dietrich.heiser@i-ludus.be – +32 (0)496 59 23 62

Toon Goedemé – toon.goedeme@kuleuven.be – +32 (0)15 31 69 44

Interesse ?
Wenst u met uw bedrijf nieuwe innovaties te evalueren en/of te implementeren ?
Wenst u gebruik te maken van i-IMAGING Services ? Of heeft u andere vragen ?
Wij bespreken graag wat i-LUDUS voor u kan doen !  
Contacteer ons via info@i-ludus.be of
telefonisch op het nummer +32 (0)496 59 23 62.

i-LUDUS helpt bij privacy-vriendelijk innoveren !

Geplaatst op Geupdate op

Inspireren tot innoveren
i-LUDUS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en bedrijven door het promoten en toelichten van nieuwe (technologische) innovaties, waardoor mensen voorbereid worden, mee kunnen evolueren én hun talenten kunnen ontplooien binnen een veranderende wereld, en dit, op een educatieve en entertainende manier.  i-LUDUS wil inspireren tot innoveren !  Vanuit deze missie biedt i-LUDUS edutainment-evenementen, consultancy en interim management aan met persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsinnovatie als doel.
Privacy-vriendelijk innoveren
Technologische innovaties zorgen voor (1) een toenemende verzameling van persoonsgebonden data, (2) creëren nieuwe vormen van gegevensverwerking en (3) verhogen de snelheid waarmee data kan verwerkt en gebruikt worden.  Voorbeelden zijn gezichtsherkenning, geo-localisatie, permanente gezondheidsmonitoring, domotica in de woning op basis van gedragspatronen van haar bewoners, identificatie op basis van biometrie, dataverzameling met behulp van slimme objecten, enz.
Dergelijke innovaties zorgen enerzijds voor geweldige opportuniteiten, maar anderzijds ook voor een toenemende maatschappelijke alertheid en bezorgdheid met betrekking tot het schenden van de privacy.  i-LUDUS vertrekt vanuit de overtuiging en ervaring dat een goede privacy-aanpak een krachtig instrument is om maatschappelijk verantwoord te innoveren én je positief te onderscheiden op de markt.  i-LUDUS wil niet enkel inspireren tot innoveren, maar ook helpen bij privacy-vriendelijk innoveren !
De nieuwe Europese privacy wetgeving
De Europese privacy wetgeving, de zogenaamde General Data Protection Regulation of kortweg GDPR, geldt vanaf 25 mei 2018 voor elk bedrijf.  En alhoewel deze regelgeving soms als een verplicht nummer wordt beschouwd, bevat de GDPR sterke onderliggende concepten die via een efficiënte toepassing en implementatie resulteren in een kwalitatieve, klantvriendelijke én onderscheidende dienstverlening en innovatie.
Vanuit haar ambitie om te helpen bij privacy-vriendelijk innoveren, biedt i-LUDUS ‘Data Protection Office as a Service’ aan.
Data Protection Office as a Service (DPOaaS)
‘Data Protection Office as a Service’ of kortweg DPOaaS is een onafhankelijke dienstverlening die bedrijven helpt bij :
 • het ontwikkelen, implementeren, integreren en onderhouden van een privacy-vriendelijk productaanbod met bijhorende dienstverlening, en,
 • het aanpakken van geavanceerde gegevensbeschermingsvraagstukken en volledige compliance met GDPR.
Meerdere bedrijven deden reeds beroep op DPOaaS-dienstverlening van i-LUDUS voor :
 • de set-up van een GDPR conform privacybeleid en plan van aanpak
 • de creatie en het onderhoud van een GDPR conform register van de verwerkingsactiviteiten
 • de creatie en het onderhoud van een GDPR conform controle-raamwerk
 • het uitvoeren en ondersteunen van ‘Data Protection Impact Analyses’ tijdens het productontwikkeling- of productreview-proces
 • het uitvoeren van de rol van Data Protection Officer als externe / onafhankelijke expert
 • het ondersteunen van de interne Data Protection Officer
DPOaaS, in haar meest uitgewerkte vorm, gebruikt het centrale en dynamisch documentatieplatform ‘ARDOQ’ waarmee eenvoudige data-invoer onmiddellijk wordt omgezet in interactieve visualisaties en impact-analyses.  Hierdoor beschikt u niet enkel over een GDPR conform verwerkingsregister, maar heeft u ook een snel en volledig analyse-instrument ter beschikking.  Dit data gedreven documentatieplatform kan makkelijk worden aangepast aan de verschillende documentatiebehoeften van uw bedrijf zonder afhankelijk te zijn/worden van grote raamwerken of ingewikkelde normen.  i-LUDUS en ARDOQ hebben een overeenkomst op basis van een onafhankelijk partnership ondertekent die de onafhankelijkheid van i-LUDUS én de rechtstreekse ondersteuning van ARDOQ garandeert. Indien uw bedrijf reeds een eigen documentatieplatform gebruikt, kan i-LUDUS u ook ondersteunen door gebruik toemaken van het reeds bestaande documentatieplatform.
Geen oplossing, geen betaling
In functie van een goede verstandhouding en een helder inzicht in haar dienstverlening, stelt i-LUDUS steeds een gratis en vrijblijvende infosessie als kennismaking voor.  Tijdens deze infosessie licht i-LUDUS haar aanbod en realisaties uitgebreid toe en wordt een demonstratie gegeven met de productie-omgeving van DPOaaS. Nadien worden eventuele samenwerkingsmogelijkheden besproken.
In een eventuele vervolgfase wordt een pilootomgeving opgezet en ingericht aan de hand van de i-LUDUS methodiek en bijhorende templates.  Tijdens deze piloot-fase van een 2-tal weken worden geen licentiekosten aangerekend.  Op basis van de resultaten uit de piloot-fase krijgt u een beeld van de potentiële toegevoegde waarde en kan u na 2 weken een evaluatie maken.  Eventuele verdere stappen voor extra dienstverlening door i-LUDUS evenals de eventuele afname van de GDPR tool, inclusief een gratis kopie van de pilootomgeving,  worden nadien besproken.
Interesse ?
Wenst u met uw bedrijf nieuwe innovaties te evalueren en/of te implementeren ? Wenst u gebruik te maken van Data Protection Office as a Service ?  Of wenst u beroep te doen op een gecertifieerde Data Protection Officer ?  Of heeft u andere vragen ?
Wij bespreken graag wat i-LUDUS voor u kan doen !  
Contacteer ons via info@i-ludus.be of
telefonisch op het nummer +32 (0)496 59 23 62.

Wase drone-jeugd toont talent te Belsele !

Geplaatst op Geupdate op

Het eerste i-LUDUS drone-kamp was een succes !  Tijdens de herfstvakantie gaven 7 stoere kerels het beste van zichzelf.  Na vier intensieve (halve) dagen met in totaal 12 vlieguren hebben ze de mogelijkheden van drones ontdekt en de nodige vaardigheden ontwikkeld om zich drone-piloot te mogen noemen.  Het Waasland is alvast een aantal potentiële drone-professionals rijker !

Drones besturen is fun !  Maar drones kunnen meer dan enkel (snel) vliegen : je kan er ook luchtfoto’s mee nemen, video’s mee maken, pakjes bezorgen en nog veel meer …  Wil jij graag ontdekken wat drones kunnen en hoe ermee te vliegen ?  Kom dan naar het eerstvolgende drone-kamp !

Drones – De bouwsector op hoog niveau

Geplaatst op Geupdate op

Sedert 25 april 2016 is het nieuwe Koninklijk Besluit inzake drone-vliegen van kracht. Hiermee trad in België een eerste regelgevend kader voor drone-gebruik in voege en is commercieel gebruik van drones door bedrijven mogelijk geworden. Voor verschillende sectoren ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden. De bouwsector lijkt inzake commercieel drone-gebruik koploper te worden …

Meest ontwrichtende technologie

Commercieel gebruik van drones (ook wel UAV’s of Unmanned Aerial Vehicles genoemd) zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. In het Gartner Hype Cycle rapport van 2016 wordt commercieel drone-gebruik zelfs vermeld bij de meest ontwrichtende technologieën van de komende 10 jaar.  Op korte termijn zal commercieel drone-gebruik voornamelijk in de bouwsector toenemen en plaats vinden, aldus een rapport van Goldman Sachs (maart 2016). De conclusie van Goldman Sachs lijkt logisch en juist. Immers, drones zijn relatief goedkoop, kunnen gemakkelijk over een gebied vliegen en zijn in staat om beelden in hoge resolutie te maken.

Succesfactor 1 – Grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie

Snel ontwikkelende technologische innovaties maken het gebruik van drones steeds makkelijker, veiliger en toegankelijker. Drones bieden daarom aanzienlijke efficiëntieverbeteringen in vergelijking met traditionele methoden op basis van helikoptervluchten of satellietbeelden. Dit resulteert in een grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie, waardoor het gebruik ervan op korte termijn zal toenemen. Verschillende bedrijven gebruiken reeds een drone voor hoogte-inspecties.

 • Voorbeeld 1 – In plaats van met een ladder het dak op te gaan, wordt een drone gebruikt om dak-inspecties uit te voeren. Hagelschade, losliggende dakpannen, een verstopte dakgoot of een beschadigde schouw kan in slechts enkele minuten vastgesteld worden zonder het dak op te moeten. Een drone uitgerust met een thermografische camera heeft zelfs de mogelijkheid om lekkages, koudebruggen, vochtproblemen, isolatieproblemen en verborgen leidingen op te sporen.
 • Voorbeeld 2 – Om eventuele defecten of problemen bij zonnepanelen op te sporen, dient er op regelmatige basis een inspectie plaats te vinden. Via een inspectie door middel van een drone worden abnormaliteiten zoals bijvoorbeeld losliggende kabels, stormschade, schaduwobjecten (bv. bomen) over de panelen en losgekomen panelen eenvoudig en snel vastgesteld.

Als extra voordeel kunnen de bekomen foto- of videobeelden bewaard worden en nadien gebruikt worden in het verslag, de offerte, de werkvoorbereiding en/of het statusrapport.

Succesfactor 2 – Data-analyse

De toegevoegde waarde van drones wordt niet alleen bepaald door de grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie. Een tweede succesfactor betreft de bewerking en omzetting van de hoge resolutie beelden in accurate data; deze data wordt vervolgens gebruikt bij het uitvoeren van analyses. Verschillende bewerkingsmogelijkheden kunnen uitgevoerd en gecombineerd worden :

 • Luchtfoto’s met een hoge resolutie worden via ‘stitching’ samengevoegd. Op basis van overlappende herkenningspunten op de luchtfoto’s wordt door de ‘stitching’-software een plattegrond gevormd.
 • Door middel van ‘2D-mapping’-software worden de luchtfoto’s gecombineerd met de GPS-data van de drone, waardoor de plattegrond omgezet wordt in een kaart met x-y data (lengte- en breedte-coördinaten).
 • Doordat de drone ook voorzien is van een hoogtemeter kunnen luchtbeelden ook omgezet worden in lengte- (x), breedte- (y) én hoogte- (z) coördinaten. ‘3D-modelling’-software visualiseert deze x-y-z data in 3D-modellen.

Een combinatie van bovenvermelde bewerkingsmogelijkheden laat bedrijven toe om snel en accuraat probleemdetectie en terrein-analyses uit te voeren.

 • Voorbeeld 3 – Het Amerikaanse bedrijf Brasfield & Gorrie schakelt drone-mapping in om uitgevoerde bouwwerken (tussentijds) te vergelijken met het initiële ontwerpplan. Deze bouwonderneming hanteert hierbij opeenvolgende processtappen. Tijdens het verloop van de werken worden geregeld drone-beelden in hoge resolutie van de uitgevoerde werken genomen. De drone-beelden worden omgezet in 2D- en 3D-data. De ‘2D-mapping’- en ‘3D-modelling’-data wordt geëxporteerd en vervolgens opgeladen in de ontwerp-software. De opgeladen data van de waargenomen situatie wordt in hetzelfde coördinatensysteem (zoals gebruikt in het ontwerp) weergegeven in de ontwerp-software. Via een vergelijkingsanalyse van het ontwerp met de waargenomen situatie worden de verschillen in kaart gebracht. De vastgestelde verschillen op x-y-z coördinaten worden hierdoor snel gedetecteerd en laten een snelle correctie op het terrein toe. Deze methode verlaagt de foutenlast en zorgt voor minder verspilling inzake tijd en kosten.

De stap van x-y-z data en 3D-modelling, naar 3D printing is niet meer veraf en opent commerciële mogelijkheden om de klantbeleving te verrijken met bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van 3D-geprinte modellen.

Succesfactor 3 – Geautomatiseerde vluchten

Drones bevatten de technologie (waaronder sensoren, GPS, API’s, …) om automatisch op te stijgen en te landen, hoogte en positie te houden, en te navigeren op basis van vooraf ingestelde vliegroutes. Hierdoor kunnen drones de gewenste vluchtroutes autonoom en op periodieke basis uitvoeren. Het projectteam, het management en zelfs de klant, kunnen op basis van de verzamelde data de evolutie van de werken op een transparante manier opvolgen. Echter, dit betekent niet dat een onderneming drone-vluchten autonoom en onbewaakt kan uitvoeren zonder een drone-piloot. De wetgeving verbiedt immers onbewaakte autonome drone-vluchten. Om deze reden moet een drone-vlucht steeds uitgevoerd worden door een geautoriseerde drone-piloot. De drone-piloot kan weliswaar voorgeprogrammeerde vluchten activeren via de afstandsbediening, maar moet op elk moment in staat zijn om de aansturing van de drone onmiddellijk over te nemen en manueel bij te sturen indien dit vereist is. Deze vereiste houdt tevens in dat de piloot steeds de drone moet kunnen zien, conform het zogenaamde VLOS-principe (Visual Line Of Sight). Leveringen via drones (bv. Amazon Prime AirDomino) zullen om deze reden nog even op zich laten wachten in België.

Andere sectoren

Drones hebben niet enkel toegevoegde waarde in de bouwsector. Ook andere sectoren waaronder landbouw, verzekeringen, immobiliën,  enz. kunnen voordeel halen uit deze snel toenemende en ontwrichtende technologie.

 • Voorbeeld 4 – Eind september 2015 kondigde AXA een samenwerking met schade-expertisebureau DEKRA aan, om drones in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde expertises over grote gebieden en moeilijk bereikbare plaatsen (bv. vernielde hectares landbouwgewassen, vernielde serres na een hagelstorm, hoogbouw). Drones maken dergelijke schade-expertises eenvoudiger, veiliger en bovendien preciezer voor de expert.

De voordelen van drone-gebruik zijn duidelijk : minder tijdsintensief, minder risico, accuratere data en relatief goedkoop.

En u … ?

Bent u geïnteresseerd om de mogelijkheden van drones voor uw onderneming te ontdekken ? Of wil u drone-technologie inschakelen, maar weet u niet waar of hoe te starten ?  Contacteer ons geheel vrijblijvend via e-mail naar info@i-ludus.be of via onze contactpagina.