i-LUDUS hernieuwt samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen)

Geplaatst op Geupdate op

Met veel enthousiasme kijken we alweer uit naar de samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen) !

Op 10 december 2022 geeft Dietrich HEISER als gastdocent 2 webinars met betrekking tot het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de sportwereld :

 1. Toepassingsmogelijkheden van artificiële intelligentie binnen de sport
 2. Biomechanische analyse met behulp van videobeelden en artificiële intelligentie

Tijdens deze webinars wordt concreet toegelicht en geïllustreerd hoe AI kan ingezet worden om sportprestaties te verbeteren, sportblessures te vermijden en sportplezier te verhogen.

“Deze samenwerking met de Vlaamse Trainersschool past perfect binnen onze missie : i-LUDUS wil als ‘drempelverlager’ artificiële intelligentie toegankelijk maken voor elk individu en elke organisatie. Beide webinars zijn gebaseerd op ons cursus-aanbod via het online leerplatform platform ‘THE HOUSE of AI’ van i-LUDUS. Dit platform biedt je een gamma aan Nederlandstalige workshops, opleidingen en aanverwante diensten aan.”, aldus Dietrich Heiser.

Voor meer info & inschrijvingen : https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer/doelstellingen/

i-LUDUS lid van Belgian Civil Drone Council

Geplaatst op Geupdate op

bcdc

De Secretary van de Belgian Civil Drone Council en de Coordinator van WG6, de heer Patrick Hendrick, hebben i-LUDUS opgenomen als lid van de Belgian Civil Drone Council.  i-LUDUS zetelt in  de zogenaamde Working Group 6 “Innovation, Research & Development”.

i-LUDUS zal op basis van haar expertise en ervaring via de Belgian Civil Drone Council haar steentje bij kunnen dragen tot een verdere integratie en ontwikkeling van drone-operaties in combinatie met artificiële intelligentie.

 

Bent u geïnteresseerd in drone-operaties in combinatie met artificiële intelligentie?

Of wenst u meer informatie over onze Drone Services en/of AI Services?  

CONTACTEER ONS !

 

Duurzame landbouw met behulp van drones

Geplaatst op Geupdate op

Door een steeds toenemende wereldbevolking zal innovatie binnen de landbouwsector een belangrijke rol spelen in het garanderen van een stabiele voedselproductie. Deze voedselproblematiek wordt bemoeilijkt door een daaraan gekoppelde milieuproblematiek : voedingstoffen in de landbouwgrond verdwijnen, en, pesticiden en meststoffen worden overmatig gebruikt.

Precisielandbouw

Om een rendabele en verantwoorde landbouw te garanderen, zijn nieuwe landbouwpraktijken en technieken nodig. Zeer geavanceerde tractoren en werktuigen met gerichte doseringstechnologie zoals computergestuurde spuit- en strooitoestellen zijn hier een voorbeeld van. Dergelijke werktuigen stellen de landbouwer in staat om aan ‘precisielandbouw’ te doen. Precisielandbouw staat voor de toediening van :

 • de juiste dosering van het juiste middel (voedingstoffen of pesticiden),
 • op de juiste plek, en,
 • op het juiste tijdstip.

De precisielandbouw heeft als doel de juiste behandeling te geven op het niveau van de individuele plant.

Deze plaats-specifieke landbouwmethode vereist actuele gegevens over de verschillen in het gewas waarmee vervolgens de vereiste behandeling kan worden bepaald.   Het probleem hierbij is dat deze gegevens meestal onvoldoende of zelf niet aanwezig zijn.  Een ‘klassieke’ landbouwer inspecteert immers zelf zijn/haar veld, waarbij er nauwelijks of geen gestructureerde notities worden genomen en/of bewaard.  Om snel en accuraat dergelijke data te bekomen worden drones als oplossing gezien.

Drones ter ondersteuning van precisielandbouw

Landbouwers hebben altijd behoefte aan actuele informatie over de door hen beheerde terreinen. Luchtfotografie maakt dit mogelijk. Landbouwpercelen kunnen snel in kaart gebracht worden met behulp van luchtbeelden. Deze vorm van gegevensverzameling op afstand wordt ‘teledetectie’ genoemd. Actuele en relevante gegevens worden onder andere ingewonnen met satellieten en bemande fotovluchten. Maar satellieten bieden doorgaans weinig garanties op bruikbare beelden, vooral door de uitbundige bewolking tijdens een groeiseizoen. De fotovluchten met bemande vliegtuigen zijn duur en vergen veel planning. Hierdoor maken zeer weinig landbouwbedrijven gebruik van teledetectie.

De ontwikkeling van drones, in combinatie met steeds kleiner wordende electronica en camera’s, maakt teledetectie betaalbaar en bereikbaar voor landbouwers.
De drone als vliegende camera kan snel en flexibel ingeschakeld worden voor het bekomen van (aanvullende) gegevens voor precisielandbouw. Met speciale camera’s (bv. multi-spectrale of thermische camera’s) kunnen verschillen actueel in kaart gebracht worden. De flexibiliteit van drones is bovendien groter : de landbouwer kan zelf bepalen wanneer en hoe vaak een vlucht moet uitgevoerd worden.

Naast deze belangrijke toegevoegde waarde als gegevensverzamelaar kan de drone ook als vliegende tractor ingeschakeld worden. Een drone kan immers voorzien worden van toestellen die bijvoorbeeld vloeistof of zaden kunnen verspreiden. Doordat deze toestellen vanuit de lucht werken wordt de bodem niet beschadigd door zware wielen en levert dit een verbetering van de bodemstructuur, een efficiënter gebruik van het terrein en dus hogere opbrengsten op.

Concrete drone-toepassingen in de landbouw

Voor de landbouw is de meest in het oog springende drone-toepassing de creatie van 2 en 3 dimensionele kaarten voor precisielandbouw. Met behulp van deze kaarten kunnen percelen ingemeten worden, kan het gewas opgevolgd worden en wordt plaats-specifieke of plant-specifieke verzorging van gewassen mogelijk. De 2 dimensionale kaarten waarop de zones aangeduid worden waar specifieke taken moeten uitgevoerd worden, worden ‘taakkaarten’ genoemd. Taakkaarten in digitaal formaat kunnen door computergestuurde landbouwtoestellen ingelezen worden voor de aansturing van deze toestellen.

Een andere behoefte van landbouwers is het tellen van het aantal planten op het veld . Daarmee wordt duidelijk of er genoeg planten gekiemd zijn. Indien blijkt dat er een redelijke hoeveelheid planten niet gekiemd zijn, kan de landbouwer bepalen waar er moet herzaaid of bijgezaaid worden.

Een drone kan ook als een vliegende tractor ingeschakeld worden. Activiteiten als bestuiven, snoeien, oogsten en wieden kunnen allemaal verricht worden zonder bodemcontact. Hierdoor wordt de bodem minder beschadigd door de impact van zware wielen en blijft deze gezonder en vruchtbaarder. Tevens kan een drone ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Drones kunnen ook ingezet worden voor veehouderij. Het gaat daarbij voornamelijk om het opsporen, inspecteren en bijeendrijven van de dieren.

Verwachtingen

De komende jaren mag men een toename van drone-gebruik verwachten omdat het gebruiksgemak, de robuustheid en de betaalbaarheid van drones toeneemt. Doordat drones steeds intelligenter, autonomer en veiliger worden, zal ook de drone-wetgeving versoepelen. Dit zal een intenser gebruik van drones stimuleren. Precisielandbouw zal hierdoor voor elke landbouwer mogelijk worden, waarmee ook duurzamere landbouw zal worden gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van drones ?

Of wenst u meer informatie over onze i-FARMING dienstverlening ?  

Contacteer ons dan via dit contactformulier.

 

 

i-LUDUS en KUL sluiten partnership voor i-IMAGING services

Geplaatst op

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en i-LUDUS zijn op 6 december 2018 een partnership aangegaan.  EAVISE, een onderzoekscel van KUL, zal i-LUDUS ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van geavanceerde ‘real-time’ beeldverwerkingsapplicaties.

Via haar dienstenaanbod ‘i-IMAGING services’ helpt i-LUDUS bedrijven en organisaties bij het evalueren en implementeren van artificieel intelligente beeldverwerkingsprocessen.  Voornamelijk de combinatie van drone-luchtbeelden met machine learning creëert nieuwe inzichten en mogelijkheden binnen verschillende sectoren waaronder bouw, landbouw en natuurbeheer.  EAVISE zal i-LUDUS ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van klantspecifieke beeldverwerkingsprocessen.  “Het partnership tussen i-LUDUS en EAVISE opent de weg voor een verdere ontplooiing van het i-IMAGING  dienstenaanbod”, aldus Dietrich Heiser van i-LUDUS.  De focus ligt hierbij niet enkel op het gebruik van machine learning maar ook op het gebruik van embedded systemen die intelligente beeldverwerking op een ‘real-time’-basis mogelijk maken. « Deze samenwerking met i-LUDUS past in de ambitie van EAVISE om onze onderzoeksresultaten om te zetten in concrete toepassingen.”, aldus professor Toon Goedemé.

BDH l I LUDUS l NEDERLANDS

i-LUDUS werd opgericht in 2016 met als missie te ‘inspireren tot innoveren’.  Enerzijds richt i-LUDUS zich, als officieel erkende STEM-academie, tot kinderen en onderwijsinstellingen door het promoten en toelichten van nieuwe technologieën via inspiratie-sessies, opleidingen en STEM-events.  Anderzijds helpt i-LUDUS bedrijven, via consultancy en interim management, bij het evalueren en integreren van innovatieve technologieën waaronder drone-technologie, computer vision, machine learning en 3D printing.

Schermafbeelding 2018-12-06 om 14.49.45

EAVISE is een onderzoekscel van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van professor Toon Goedemé, en staat voor Embedded Artificially Intelligent Vision Engineering. Het onderzoeksdoel van EAVISE is het implementeren van geavanceerde beeldverwerkingapplicaties op embedded systemen. Dit door gebruik te maken van de allernieuwste technieken en algoritmes, die ze zelf ontwikkeld hebben of die van hun universitaire partners komen. Door deze technieken te implementeren op embedded systemen willen ze innovatieve gebruikersapplicaties in diverse toepassingsdomeinen mogelijk maken.

Voor meer informatie

Dietrich Heiser – dietrich.heiser@i-ludus.be – +32 (0)496 59 23 62

Toon Goedemé – toon.goedeme@kuleuven.be – +32 (0)15 31 69 44

Interesse ?
Wenst u met uw bedrijf nieuwe innovaties te evalueren en/of te implementeren ?
Wenst u gebruik te maken van i-IMAGING Services ? Of heeft u andere vragen ?
Wij bespreken graag wat i-LUDUS voor u kan doen !  
Contacteer ons via info@i-ludus.be of
telefonisch op het nummer +32 (0)496 59 23 62.

i-LUDUS helpt bij privacy-vriendelijk innoveren !

Geplaatst op Geupdate op

Inspireren tot innoveren
i-LUDUS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en bedrijven door het promoten en toelichten van nieuwe (technologische) innovaties, waardoor mensen voorbereid worden, mee kunnen evolueren én hun talenten kunnen ontplooien binnen een veranderende wereld, en dit, op een educatieve en entertainende manier.  i-LUDUS wil inspireren tot innoveren !  Vanuit deze missie biedt i-LUDUS edutainment-evenementen, consultancy en interim management aan met persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsinnovatie als doel.
Privacy-vriendelijk innoveren
Technologische innovaties zorgen voor (1) een toenemende verzameling van persoonsgebonden data, (2) creëren nieuwe vormen van gegevensverwerking en (3) verhogen de snelheid waarmee data kan verwerkt en gebruikt worden.  Voorbeelden zijn gezichtsherkenning, geo-localisatie, permanente gezondheidsmonitoring, domotica in de woning op basis van gedragspatronen van haar bewoners, identificatie op basis van biometrie, dataverzameling met behulp van slimme objecten, enz.
Dergelijke innovaties zorgen enerzijds voor geweldige opportuniteiten, maar anderzijds ook voor een toenemende maatschappelijke alertheid en bezorgdheid met betrekking tot het schenden van de privacy.  i-LUDUS vertrekt vanuit de overtuiging en ervaring dat een goede privacy-aanpak een krachtig instrument is om maatschappelijk verantwoord te innoveren én je positief te onderscheiden op de markt.  i-LUDUS wil niet enkel inspireren tot innoveren, maar ook helpen bij privacy-vriendelijk innoveren !
De nieuwe Europese privacy wetgeving
De Europese privacy wetgeving, de zogenaamde General Data Protection Regulation of kortweg GDPR, geldt vanaf 25 mei 2018 voor elk bedrijf.  En alhoewel deze regelgeving soms als een verplicht nummer wordt beschouwd, bevat de GDPR sterke onderliggende concepten die via een efficiënte toepassing en implementatie resulteren in een kwalitatieve, klantvriendelijke én onderscheidende dienstverlening en innovatie.
Vanuit haar ambitie om te helpen bij privacy-vriendelijk innoveren, biedt i-LUDUS ‘Data Protection Office as a Service’ aan.
Data Protection Office as a Service (DPOaaS)
‘Data Protection Office as a Service’ of kortweg DPOaaS is een onafhankelijke dienstverlening die bedrijven helpt bij :
 • het ontwikkelen, implementeren, integreren en onderhouden van een privacy-vriendelijk productaanbod met bijhorende dienstverlening, en,
 • het aanpakken van geavanceerde gegevensbeschermingsvraagstukken en volledige compliance met GDPR.
Meerdere bedrijven deden reeds beroep op DPOaaS-dienstverlening van i-LUDUS voor :
 • de set-up van een GDPR conform privacybeleid en plan van aanpak
 • de creatie en het onderhoud van een GDPR conform register van de verwerkingsactiviteiten
 • de creatie en het onderhoud van een GDPR conform controle-raamwerk
 • het uitvoeren en ondersteunen van ‘Data Protection Impact Analyses’ tijdens het productontwikkeling- of productreview-proces
 • het uitvoeren van de rol van Data Protection Officer als externe / onafhankelijke expert
 • het ondersteunen van de interne Data Protection Officer
DPOaaS, in haar meest uitgewerkte vorm, gebruikt het centrale en dynamisch documentatieplatform ‘ARDOQ’ waarmee eenvoudige data-invoer onmiddellijk wordt omgezet in interactieve visualisaties en impact-analyses.  Hierdoor beschikt u niet enkel over een GDPR conform verwerkingsregister, maar heeft u ook een snel en volledig analyse-instrument ter beschikking.  Dit data gedreven documentatieplatform kan makkelijk worden aangepast aan de verschillende documentatiebehoeften van uw bedrijf zonder afhankelijk te zijn/worden van grote raamwerken of ingewikkelde normen.  i-LUDUS en ARDOQ hebben een overeenkomst op basis van een onafhankelijk partnership ondertekent die de onafhankelijkheid van i-LUDUS én de rechtstreekse ondersteuning van ARDOQ garandeert. Indien uw bedrijf reeds een eigen documentatieplatform gebruikt, kan i-LUDUS u ook ondersteunen door gebruik toemaken van het reeds bestaande documentatieplatform.
Geen oplossing, geen betaling
In functie van een goede verstandhouding en een helder inzicht in haar dienstverlening, stelt i-LUDUS steeds een gratis en vrijblijvende infosessie als kennismaking voor.  Tijdens deze infosessie licht i-LUDUS haar aanbod en realisaties uitgebreid toe en wordt een demonstratie gegeven met de productie-omgeving van DPOaaS. Nadien worden eventuele samenwerkingsmogelijkheden besproken.
In een eventuele vervolgfase wordt een pilootomgeving opgezet en ingericht aan de hand van de i-LUDUS methodiek en bijhorende templates.  Tijdens deze piloot-fase van een 2-tal weken worden geen licentiekosten aangerekend.  Op basis van de resultaten uit de piloot-fase krijgt u een beeld van de potentiële toegevoegde waarde en kan u na 2 weken een evaluatie maken.  Eventuele verdere stappen voor extra dienstverlening door i-LUDUS evenals de eventuele afname van de GDPR tool, inclusief een gratis kopie van de pilootomgeving,  worden nadien besproken.
Interesse ?
Wenst u met uw bedrijf nieuwe innovaties te evalueren en/of te implementeren ? Wenst u gebruik te maken van Data Protection Office as a Service ?  Of wenst u beroep te doen op een gecertifieerde Data Protection Officer ?  Of heeft u andere vragen ?
Wij bespreken graag wat i-LUDUS voor u kan doen !  
Contacteer ons via info@i-ludus.be of
telefonisch op het nummer +32 (0)496 59 23 62.

Wase drone-jeugd toont talent te Belsele !

Geplaatst op Geupdate op

Het eerste i-LUDUS drone-kamp was een succes !  Tijdens de herfstvakantie gaven 7 stoere kerels het beste van zichzelf.  Na vier intensieve (halve) dagen met in totaal 12 vlieguren hebben ze de mogelijkheden van drones ontdekt en de nodige vaardigheden ontwikkeld om zich drone-piloot te mogen noemen.  Het Waasland is alvast een aantal potentiële drone-professionals rijker !

Drones besturen is fun !  Maar drones kunnen meer dan enkel (snel) vliegen : je kan er ook luchtfoto’s mee nemen, video’s mee maken, pakjes bezorgen en nog veel meer …  Wil jij graag ontdekken wat drones kunnen en hoe ermee te vliegen ?  Kom dan naar het eerstvolgende drone-kamp !

Drones – De bouwsector op hoog niveau

Geplaatst op Geupdate op

Sedert 25 april 2016 is het nieuwe Koninklijk Besluit inzake drone-vliegen van kracht. Hiermee trad in België een eerste regelgevend kader voor drone-gebruik in voege en is commercieel gebruik van drones door bedrijven mogelijk geworden. Voor verschillende sectoren ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden. De bouwsector lijkt inzake commercieel drone-gebruik koploper te worden …

Meest ontwrichtende technologie

Commercieel gebruik van drones (ook wel UAV’s of Unmanned Aerial Vehicles genoemd) zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. In het Gartner Hype Cycle rapport van 2016 wordt commercieel drone-gebruik zelfs vermeld bij de meest ontwrichtende technologieën van de komende 10 jaar.  Op korte termijn zal commercieel drone-gebruik voornamelijk in de bouwsector toenemen en plaats vinden, aldus een rapport van Goldman Sachs (maart 2016). De conclusie van Goldman Sachs lijkt logisch en juist. Immers, drones zijn relatief goedkoop, kunnen gemakkelijk over een gebied vliegen en zijn in staat om beelden in hoge resolutie te maken.

Succesfactor 1 – Grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie

Snel ontwikkelende technologische innovaties maken het gebruik van drones steeds makkelijker, veiliger en toegankelijker. Drones bieden daarom aanzienlijke efficiëntieverbeteringen in vergelijking met traditionele methoden op basis van helikoptervluchten of satellietbeelden. Dit resulteert in een grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie, waardoor het gebruik ervan op korte termijn zal toenemen. Verschillende bedrijven gebruiken reeds een drone voor hoogte-inspecties.

 • Voorbeeld 1 – In plaats van met een ladder het dak op te gaan, wordt een drone gebruikt om dak-inspecties uit te voeren. Hagelschade, losliggende dakpannen, een verstopte dakgoot of een beschadigde schouw kan in slechts enkele minuten vastgesteld worden zonder het dak op te moeten. Een drone uitgerust met een thermografische camera heeft zelfs de mogelijkheid om lekkages, koudebruggen, vochtproblemen, isolatieproblemen en verborgen leidingen op te sporen.
 • Voorbeeld 2 – Om eventuele defecten of problemen bij zonnepanelen op te sporen, dient er op regelmatige basis een inspectie plaats te vinden. Via een inspectie door middel van een drone worden abnormaliteiten zoals bijvoorbeeld losliggende kabels, stormschade, schaduwobjecten (bv. bomen) over de panelen en losgekomen panelen eenvoudig en snel vastgesteld.

Als extra voordeel kunnen de bekomen foto- of videobeelden bewaard worden en nadien gebruikt worden in het verslag, de offerte, de werkvoorbereiding en/of het statusrapport.

Succesfactor 2 – Data-analyse

De toegevoegde waarde van drones wordt niet alleen bepaald door de grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie. Een tweede succesfactor betreft de bewerking en omzetting van de hoge resolutie beelden in accurate data; deze data wordt vervolgens gebruikt bij het uitvoeren van analyses. Verschillende bewerkingsmogelijkheden kunnen uitgevoerd en gecombineerd worden :

 • Luchtfoto’s met een hoge resolutie worden via ‘stitching’ samengevoegd. Op basis van overlappende herkenningspunten op de luchtfoto’s wordt door de ‘stitching’-software een plattegrond gevormd.
 • Door middel van ‘2D-mapping’-software worden de luchtfoto’s gecombineerd met de GPS-data van de drone, waardoor de plattegrond omgezet wordt in een kaart met x-y data (lengte- en breedte-coördinaten).
 • Doordat de drone ook voorzien is van een hoogtemeter kunnen luchtbeelden ook omgezet worden in lengte- (x), breedte- (y) én hoogte- (z) coördinaten. ‘3D-modelling’-software visualiseert deze x-y-z data in 3D-modellen.

Een combinatie van bovenvermelde bewerkingsmogelijkheden laat bedrijven toe om snel en accuraat probleemdetectie en terrein-analyses uit te voeren.

 • Voorbeeld 3 – Het Amerikaanse bedrijf Brasfield & Gorrie schakelt drone-mapping in om uitgevoerde bouwwerken (tussentijds) te vergelijken met het initiële ontwerpplan. Deze bouwonderneming hanteert hierbij opeenvolgende processtappen. Tijdens het verloop van de werken worden geregeld drone-beelden in hoge resolutie van de uitgevoerde werken genomen. De drone-beelden worden omgezet in 2D- en 3D-data. De ‘2D-mapping’- en ‘3D-modelling’-data wordt geëxporteerd en vervolgens opgeladen in de ontwerp-software. De opgeladen data van de waargenomen situatie wordt in hetzelfde coördinatensysteem (zoals gebruikt in het ontwerp) weergegeven in de ontwerp-software. Via een vergelijkingsanalyse van het ontwerp met de waargenomen situatie worden de verschillen in kaart gebracht. De vastgestelde verschillen op x-y-z coördinaten worden hierdoor snel gedetecteerd en laten een snelle correctie op het terrein toe. Deze methode verlaagt de foutenlast en zorgt voor minder verspilling inzake tijd en kosten.

De stap van x-y-z data en 3D-modelling, naar 3D printing is niet meer veraf en opent commerciële mogelijkheden om de klantbeleving te verrijken met bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van 3D-geprinte modellen.

Succesfactor 3 – Geautomatiseerde vluchten

Drones bevatten de technologie (waaronder sensoren, GPS, API’s, …) om automatisch op te stijgen en te landen, hoogte en positie te houden, en te navigeren op basis van vooraf ingestelde vliegroutes. Hierdoor kunnen drones de gewenste vluchtroutes autonoom en op periodieke basis uitvoeren. Het projectteam, het management en zelfs de klant, kunnen op basis van de verzamelde data de evolutie van de werken op een transparante manier opvolgen. Echter, dit betekent niet dat een onderneming drone-vluchten autonoom en onbewaakt kan uitvoeren zonder een drone-piloot. De wetgeving verbiedt immers onbewaakte autonome drone-vluchten. Om deze reden moet een drone-vlucht steeds uitgevoerd worden door een geautoriseerde drone-piloot. De drone-piloot kan weliswaar voorgeprogrammeerde vluchten activeren via de afstandsbediening, maar moet op elk moment in staat zijn om de aansturing van de drone onmiddellijk over te nemen en manueel bij te sturen indien dit vereist is. Deze vereiste houdt tevens in dat de piloot steeds de drone moet kunnen zien, conform het zogenaamde VLOS-principe (Visual Line Of Sight). Leveringen via drones (bv. Amazon Prime AirDomino) zullen om deze reden nog even op zich laten wachten in België.

Andere sectoren

Drones hebben niet enkel toegevoegde waarde in de bouwsector. Ook andere sectoren waaronder landbouw, verzekeringen, immobiliën,  enz. kunnen voordeel halen uit deze snel toenemende en ontwrichtende technologie.

 • Voorbeeld 4 – Eind september 2015 kondigde AXA een samenwerking met schade-expertisebureau DEKRA aan, om drones in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde expertises over grote gebieden en moeilijk bereikbare plaatsen (bv. vernielde hectares landbouwgewassen, vernielde serres na een hagelstorm, hoogbouw). Drones maken dergelijke schade-expertises eenvoudiger, veiliger en bovendien preciezer voor de expert.

De voordelen van drone-gebruik zijn duidelijk : minder tijdsintensief, minder risico, accuratere data en relatief goedkoop.

En u … ?

Bent u geïnteresseerd om de mogelijkheden van drones voor uw onderneming te ontdekken ? Of wil u drone-technologie inschakelen, maar weet u niet waar of hoe te starten ?  Contacteer ons geheel vrijblijvend via e-mail naar info@i-ludus.be of via onze contactpagina.