Missie

Missie

i-LUDUS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en bedrijven door het promoten en toelichten van nieuwe (technologische) innovaties, waardoor mensen voorbereid worden, mee kunnen evolueren én hun talenten kunnen ontplooien binnen een veranderende wereld.  i-LUDUS wil inspireren tot innoveren !

Enerzijds richt i-LUDUS zich, als officieel erkende STEM-academie, tot kinderen en onderwijsinstellingen door het promoten en toelichten van nieuwe technologieën via inspiratie-sessies, opleidingen en STEM-events.

Anderzijds helpt i-LUDUS bedrijven, via consultancy en interim management, bij het evalueren en integreren van innovatieve technologieën.

 

Waarden & Normen

i-LUDUS wil dit doen door producten en diensten aan te bieden binnen een ethisch kader dat volgende waarden voorop stelt en hanteert :

  • Respect voor elk individu binnen en buiten de dienstverlening
  • Leveren van veiligheid & kwaliteit tijdens de dienstverlening
  • Duurzame waardeontwikkeling en/of –creatie voor individu en organisatie
  • Herinnerd worden op basis van een unieke en inspirerende ervaring
  • Winst maken uit werk dat ten goede komt aan de medemens