Missie

Missie

i-LUDUS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en bedrijven door het promoten en toelichten van nieuwe (technologische) innovaties, waardoor mensen voorbereid worden, mee kunnen evolueren én hun talenten kunnen ontplooien binnen een veranderende wereld, en dit, op een educatieve en entertainende manier.  i-LUDUS wil inspireren tot innoveren !

Waarden & Normen

i-LUDUS wil dit doen door producten en diensten aan te bieden binnen een ethisch kader dat volgende waarden voorop stelt en hanteert :

  • Respect voor elk individu binnen en buiten de dienstverlening
  • Leveren van veiligheid & kwaliteit tijdens de dienstverlening
  • Duurzame waardeontwikkeling en/of –creatie voor individu en bedrijf
  • Herinnerd worden op basis van een unieke en inspirerende ervaring
  • Winst maken uit werk dat ten goede komt aan de medemens