STEM-academie

STEM : Science, Technology, Engineering & Mathematics

Met het STEM-actieplan wil de Vlaamse overheid de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband stimuleren. Zo hoopt men meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector.

i-LUDUS organiseert STEM-evenementen

i-LUDUS wil als ‘edu-tainment’ bedrijf de interesse en passie voor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), STEM-opleidingen en -beroepen bij jongeren stimuleren.  Met volle overtuiging heeft i-LUDUS daarom het STEM-charter ondertekend en zich geëngageerd om regelmatig STEM-evenementen te organiseren.

i-LUDUS is een STEM-academie

i-LUDUS werd voor haar organisatie van STEM-evenementen door de Vlaamse Overheid officieel erkend als STEM-academie organisator.  Begin De erkenning van i-LUDUS als #STEM-academie is door het Agentschap Innoveren & Ondernemen verlengd tot eind 2024.

Label STEM-academie