Aanpak

Doelstelling

i-LUDUS helpt kinderen tussen 6 en 15 jaar bij het ontdekken van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst.  i-LUDUS hanteert hiervoor een didactisch verantwoorde aanpak.

STEM

Via STEM-evenementen stelt i-LUDUS de deelnemers in staat om  :

 1. kennis te maken met innovaties die in de toekomst algemeen gebruikt zullen worden,
 2. het gebruik van innovatieve technologieën aan te leren, en,
 3. computationeel te leren denken

Leeftijdsgroepen

i-LUDUS ontwikkelt zelf de inhoud van de STEM-evenementen in functie van de cognitieve ontwikkeling van de deelnemers.  Hierbij worden 4 leeftijdsgroepen onderscheiden :

 • 6-8 jaar
 • 8-10 jaar
 • 10-12 jaar
 • 13-15 jaar

Tenzij expliciet vermeld, is er geen voorkennis nodig om deel te nemen aan de STEM-activiteiten.  Alle materialen worden tijdens de evenementen ter beschikking gesteld door i-LUDUS en moeten dus niet gehuurd of aangekocht worden.

Opbouwend didactisch traject

i-LUDUS hanteert tijdens de STEM-evenementen volgende fasering :

 • Tijdens de fase van ‘Kennis-maken’ worden de deelnemers in staat gesteld om nieuwe ervaringen op te doen en talenten te ontdekken.  Hierbij worden 2 subfasen onderscheiden :
  • Zien (ontdekken), en
  • Ervaren (beleven)
 • Tijdens de fase van ‘Probleem-gericht leren’ worden de deelnemers in staat gesteld om hun interesses en talenten te ontplooien.  Hierbij worden eveneens 2 subfasen onderscheiden :
  • Onderzoeken (leren & hanteren), en,
  • Ontwerpen (leren & experimenteren)

In functie van een maximale kwaliteit wordt elk STEM-evenement steeds vooraf getest met een beperkte deelnemersgroep en waar nodig bijgestuurd.  Pas na een succesvolle evaluatie door de deelnemersgroep, wordt het evenement voor beoogde doelgroep  opengesteld en  aangeboden.

Educatief materiaal

i-LUDUS wil jong & oud zoveel mogelijk de kans geven om ieder zijn talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.  Daarom wordt er steeds gestreefd naar een lage instapdrempel en worden de evenementen tegen een ‘all-in’ tarief aangeboden :

 • Alle materialen worden tijdens de evenementen ter beschikking gesteld door i-LUDUS.
 • i-LUDUS maakt zoveel mogelijk gebruik van open-source-tools.

Begeleiding

 • i-LUDUS evenementen worden begeleid door edu-tainers.
 • Edu-tainers zijn ‘educatieve entertainers’ die op een speelse en didactisch verantwoorde manier de deelnemers begeleiden.  Het zijn
  • gekwalificeerde medewerkers
  • specifiek opgeleid door i-LUDUS in functie van het betreffende evenement
 • In functie van een kwalitatieve en persoonlijke begeleiding worden maximum 10 deelnemers per edu-tainer toegewezen.
 • Ouders die hun kinderen willen vergezellen tijdens de evenementen zijn steeds  welkom.  Voor een vlot, veilig verloop wordt een registratieproces gehanteerd aan de hand van speciale ‘MAMA komt kijken’- en ‘PAPA komt kijken’ tickets, die i-LUDUS steeds voorziet.

Verzekering

 • De deelnemers zijn verzekerd tijdens het evenement.