Duurzame landbouw met behulp van drones

Geplaatst op Geupdate op

Door een steeds toenemende wereldbevolking zal innovatie binnen de landbouwsector een belangrijke rol spelen in het garanderen van een stabiele voedselproductie. Deze voedselproblematiek wordt bemoeilijkt door een daaraan gekoppelde milieuproblematiek : voedingstoffen in de landbouwgrond verdwijnen, en, pesticiden en meststoffen worden overmatig gebruikt.

Precisielandbouw

Om een rendabele en verantwoorde landbouw te garanderen, zijn nieuwe landbouwpraktijken en technieken nodig. Zeer geavanceerde tractoren en werktuigen met gerichte doseringstechnologie zoals computergestuurde spuit- en strooitoestellen zijn hier een voorbeeld van. Dergelijke werktuigen stellen de landbouwer in staat om aan ‘precisielandbouw’ te doen. Precisielandbouw staat voor de toediening van :

  • de juiste dosering van het juiste middel (voedingstoffen of pesticiden),
  • op de juiste plek, en,
  • op het juiste tijdstip.

De precisielandbouw heeft als doel de juiste behandeling te geven op het niveau van de individuele plant.

Deze plaats-specifieke landbouwmethode vereist actuele gegevens over de verschillen in het gewas waarmee vervolgens de vereiste behandeling kan worden bepaald.   Het probleem hierbij is dat deze gegevens meestal onvoldoende of zelf niet aanwezig zijn.  Een ‘klassieke’ landbouwer inspecteert immers zelf zijn/haar veld, waarbij er nauwelijks of geen gestructureerde notities worden genomen en/of bewaard.  Om snel en accuraat dergelijke data te bekomen worden drones als oplossing gezien.

Drones ter ondersteuning van precisielandbouw

Landbouwers hebben altijd behoefte aan actuele informatie over de door hen beheerde terreinen. Luchtfotografie maakt dit mogelijk. Landbouwpercelen kunnen snel in kaart gebracht worden met behulp van luchtbeelden. Deze vorm van gegevensverzameling op afstand wordt ‘teledetectie’ genoemd. Actuele en relevante gegevens worden onder andere ingewonnen met satellieten en bemande fotovluchten. Maar satellieten bieden doorgaans weinig garanties op bruikbare beelden, vooral door de uitbundige bewolking tijdens een groeiseizoen. De fotovluchten met bemande vliegtuigen zijn duur en vergen veel planning. Hierdoor maken zeer weinig landbouwbedrijven gebruik van teledetectie.

De ontwikkeling van drones, in combinatie met steeds kleiner wordende electronica en camera’s, maakt teledetectie betaalbaar en bereikbaar voor landbouwers.
De drone als vliegende camera kan snel en flexibel ingeschakeld worden voor het bekomen van (aanvullende) gegevens voor precisielandbouw. Met speciale camera’s (bv. multi-spectrale of thermische camera’s) kunnen verschillen actueel in kaart gebracht worden. De flexibiliteit van drones is bovendien groter : de landbouwer kan zelf bepalen wanneer en hoe vaak een vlucht moet uitgevoerd worden.

Naast deze belangrijke toegevoegde waarde als gegevensverzamelaar kan de drone ook als vliegende tractor ingeschakeld worden. Een drone kan immers voorzien worden van toestellen die bijvoorbeeld vloeistof of zaden kunnen verspreiden. Doordat deze toestellen vanuit de lucht werken wordt de bodem niet beschadigd door zware wielen en levert dit een verbetering van de bodemstructuur, een efficiënter gebruik van het terrein en dus hogere opbrengsten op.

Concrete drone-toepassingen in de landbouw

Voor de landbouw is de meest in het oog springende drone-toepassing de creatie van 2 en 3 dimensionele kaarten voor precisielandbouw. Met behulp van deze kaarten kunnen percelen ingemeten worden, kan het gewas opgevolgd worden en wordt plaats-specifieke of plant-specifieke verzorging van gewassen mogelijk. De 2 dimensionale kaarten waarop de zones aangeduid worden waar specifieke taken moeten uitgevoerd worden, worden ‘taakkaarten’ genoemd. Taakkaarten in digitaal formaat kunnen door computergestuurde landbouwtoestellen ingelezen worden voor de aansturing van deze toestellen.

Een andere behoefte van landbouwers is het tellen van het aantal planten op het veld . Daarmee wordt duidelijk of er genoeg planten gekiemd zijn. Indien blijkt dat er een redelijke hoeveelheid planten niet gekiemd zijn, kan de landbouwer bepalen waar er moet herzaaid of bijgezaaid worden.

Een drone kan ook als een vliegende tractor ingeschakeld worden. Activiteiten als bestuiven, snoeien, oogsten en wieden kunnen allemaal verricht worden zonder bodemcontact. Hierdoor wordt de bodem minder beschadigd door de impact van zware wielen en blijft deze gezonder en vruchtbaarder. Tevens kan een drone ingezet worden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Drones kunnen ook ingezet worden voor veehouderij. Het gaat daarbij voornamelijk om het opsporen, inspecteren en bijeendrijven van de dieren.

Verwachtingen

De komende jaren mag men een toename van drone-gebruik verwachten omdat het gebruiksgemak, de robuustheid en de betaalbaarheid van drones toeneemt. Doordat drones steeds intelligenter, autonomer en veiliger worden, zal ook de drone-wetgeving versoepelen. Dit zal een intenser gebruik van drones stimuleren. Precisielandbouw zal hierdoor voor elke landbouwer mogelijk worden, waarmee ook duurzamere landbouw zal worden gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van drones ?

Of wenst u meer informatie over onze i-FARMING dienstverlening ?  

Contacteer ons dan via dit contactformulier.