Drones – De bouwsector op hoog niveau

Geplaatst op Geupdate op

Sedert 25 april 2016 is het nieuwe Koninklijk Besluit inzake drone-vliegen van kracht. Hiermee trad in België een eerste regelgevend kader voor drone-gebruik in voege en is commercieel gebruik van drones door bedrijven mogelijk geworden. Voor verschillende sectoren ontstaan hierdoor nieuwe mogelijkheden. De bouwsector lijkt inzake commercieel drone-gebruik koploper te worden …

Meest ontwrichtende technologie

Commercieel gebruik van drones (ook wel UAV’s of Unmanned Aerial Vehicles genoemd) zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. In het Gartner Hype Cycle rapport van 2016 wordt commercieel drone-gebruik zelfs vermeld bij de meest ontwrichtende technologieën van de komende 10 jaar.  Op korte termijn zal commercieel drone-gebruik voornamelijk in de bouwsector toenemen en plaats vinden, aldus een rapport van Goldman Sachs (maart 2016). De conclusie van Goldman Sachs lijkt logisch en juist. Immers, drones zijn relatief goedkoop, kunnen gemakkelijk over een gebied vliegen en zijn in staat om beelden in hoge resolutie te maken.

Succesfactor 1 – Grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie

Snel ontwikkelende technologische innovaties maken het gebruik van drones steeds makkelijker, veiliger en toegankelijker. Drones bieden daarom aanzienlijke efficiëntieverbeteringen in vergelijking met traditionele methoden op basis van helikoptervluchten of satellietbeelden. Dit resulteert in een grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie, waardoor het gebruik ervan op korte termijn zal toenemen. Verschillende bedrijven gebruiken reeds een drone voor hoogte-inspecties.

  • Voorbeeld 1 – In plaats van met een ladder het dak op te gaan, wordt een drone gebruikt om dak-inspecties uit te voeren. Hagelschade, losliggende dakpannen, een verstopte dakgoot of een beschadigde schouw kan in slechts enkele minuten vastgesteld worden zonder het dak op te moeten. Een drone uitgerust met een thermografische camera heeft zelfs de mogelijkheid om lekkages, koudebruggen, vochtproblemen, isolatieproblemen en verborgen leidingen op te sporen.
  • Voorbeeld 2 – Om eventuele defecten of problemen bij zonnepanelen op te sporen, dient er op regelmatige basis een inspectie plaats te vinden. Via een inspectie door middel van een drone worden abnormaliteiten zoals bijvoorbeeld losliggende kabels, stormschade, schaduwobjecten (bv. bomen) over de panelen en losgekomen panelen eenvoudig en snel vastgesteld.

Als extra voordeel kunnen de bekomen foto- of videobeelden bewaard worden en nadien gebruikt worden in het verslag, de offerte, de werkvoorbereiding en/of het statusrapport.

Succesfactor 2 – Data-analyse

De toegevoegde waarde van drones wordt niet alleen bepaald door de grotere toegankelijkheid tot luchtfotografie. Een tweede succesfactor betreft de bewerking en omzetting van de hoge resolutie beelden in accurate data; deze data wordt vervolgens gebruikt bij het uitvoeren van analyses. Verschillende bewerkingsmogelijkheden kunnen uitgevoerd en gecombineerd worden :

  • Luchtfoto’s met een hoge resolutie worden via ‘stitching’ samengevoegd. Op basis van overlappende herkenningspunten op de luchtfoto’s wordt door de ‘stitching’-software een plattegrond gevormd.
  • Door middel van ‘2D-mapping’-software worden de luchtfoto’s gecombineerd met de GPS-data van de drone, waardoor de plattegrond omgezet wordt in een kaart met x-y data (lengte- en breedte-coördinaten).
  • Doordat de drone ook voorzien is van een hoogtemeter kunnen luchtbeelden ook omgezet worden in lengte- (x), breedte- (y) én hoogte- (z) coördinaten. ‘3D-modelling’-software visualiseert deze x-y-z data in 3D-modellen.

Een combinatie van bovenvermelde bewerkingsmogelijkheden laat bedrijven toe om snel en accuraat probleemdetectie en terrein-analyses uit te voeren.

  • Voorbeeld 3 – Het Amerikaanse bedrijf Brasfield & Gorrie schakelt drone-mapping in om uitgevoerde bouwwerken (tussentijds) te vergelijken met het initiële ontwerpplan. Deze bouwonderneming hanteert hierbij opeenvolgende processtappen. Tijdens het verloop van de werken worden geregeld drone-beelden in hoge resolutie van de uitgevoerde werken genomen. De drone-beelden worden omgezet in 2D- en 3D-data. De ‘2D-mapping’- en ‘3D-modelling’-data wordt geëxporteerd en vervolgens opgeladen in de ontwerp-software. De opgeladen data van de waargenomen situatie wordt in hetzelfde coördinatensysteem (zoals gebruikt in het ontwerp) weergegeven in de ontwerp-software. Via een vergelijkingsanalyse van het ontwerp met de waargenomen situatie worden de verschillen in kaart gebracht. De vastgestelde verschillen op x-y-z coördinaten worden hierdoor snel gedetecteerd en laten een snelle correctie op het terrein toe. Deze methode verlaagt de foutenlast en zorgt voor minder verspilling inzake tijd en kosten.

De stap van x-y-z data en 3D-modelling, naar 3D printing is niet meer veraf en opent commerciële mogelijkheden om de klantbeleving te verrijken met bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van 3D-geprinte modellen.

Succesfactor 3 – Geautomatiseerde vluchten

Drones bevatten de technologie (waaronder sensoren, GPS, API’s, …) om automatisch op te stijgen en te landen, hoogte en positie te houden, en te navigeren op basis van vooraf ingestelde vliegroutes. Hierdoor kunnen drones de gewenste vluchtroutes autonoom en op periodieke basis uitvoeren. Het projectteam, het management en zelfs de klant, kunnen op basis van de verzamelde data de evolutie van de werken op een transparante manier opvolgen. Echter, dit betekent niet dat een onderneming drone-vluchten autonoom en onbewaakt kan uitvoeren zonder een drone-piloot. De wetgeving verbiedt immers onbewaakte autonome drone-vluchten. Om deze reden moet een drone-vlucht steeds uitgevoerd worden door een geautoriseerde drone-piloot. De drone-piloot kan weliswaar voorgeprogrammeerde vluchten activeren via de afstandsbediening, maar moet op elk moment in staat zijn om de aansturing van de drone onmiddellijk over te nemen en manueel bij te sturen indien dit vereist is. Deze vereiste houdt tevens in dat de piloot steeds de drone moet kunnen zien, conform het zogenaamde VLOS-principe (Visual Line Of Sight). Leveringen via drones (bv. Amazon Prime AirDomino) zullen om deze reden nog even op zich laten wachten in België.

Andere sectoren

Drones hebben niet enkel toegevoegde waarde in de bouwsector. Ook andere sectoren waaronder landbouw, verzekeringen, immobiliën,  enz. kunnen voordeel halen uit deze snel toenemende en ontwrichtende technologie.

  • Voorbeeld 4 – Eind september 2015 kondigde AXA een samenwerking met schade-expertisebureau DEKRA aan, om drones in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde expertises over grote gebieden en moeilijk bereikbare plaatsen (bv. vernielde hectares landbouwgewassen, vernielde serres na een hagelstorm, hoogbouw). Drones maken dergelijke schade-expertises eenvoudiger, veiliger en bovendien preciezer voor de expert.

De voordelen van drone-gebruik zijn duidelijk : minder tijdsintensief, minder risico, accuratere data en relatief goedkoop.

En u … ?

Bent u geïnteresseerd om de mogelijkheden van drones voor uw onderneming te ontdekken ? Of wil u drone-technologie inschakelen, maar weet u niet waar of hoe te starten ?  Contacteer ons geheel vrijblijvend via e-mail naar info@i-ludus.be of via onze contactpagina.